• SHIPTECH cung cấp dịch vụ thử mô hình và đánh giá kết quả, bao gồm :

   

  > Thử sức cản tàu thủy trên nước tĩnh

  > Thử sức cản tàu thủy trên các cấp sóng

  > Đánh giá tính năng hàng hải của tàu trên các cấp sóng 

  > Đánh giá kết quả thử mô hình, tư vấn lựa chọn tuyến hình và lựa chọn công suất máy phù hợp.

 • SHIPTECH cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kết các loại tàu : Tàu tuần tra cao tốc, tàu khách, tàu hoa tiêu, tàu cảng vụ, tàu công tác, tàu cứu hỏa, tàu kéo, tàu hàng,...và các loại xuồng ca nô cao tốc. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi có khả năng thực hiện tất cả các giai đoạn trong thiết kế, đó là :

   

 • LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

   

    • Thiết kế hệ trục chân vịt và các chi tiết cho từng chủng loại tàu thủy

    • Thiết kế chân vịt, đặc biệt có thế mạnh về các loại tàu cao tốc

    • Dịch vụ chế tạo chân vịt, hệ trục tàu thủy và các chi tiết

    • Dịch vụ cung cấp các thiết bị tàu thủy khác : Keo đổ chân bệ máy, điều hòa thủy, thiết bị giảm lắc chuyên dụng, đầu ống thông hơi ...