• HQ-200: Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  45.90 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  8.60 m
  Chiều cao mạn
  :  4.30 m
  Hệ lực đẩy
  :  Chân vịt
  Tốc độ lớn nhất
  :  34 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  39 m3
  Nước ngọt dự trữ
  :  10 m3
  Thuyền viên
  :  10 người
  Hành khách
  :  10 người
  Cấp hoạt động
  :  HSC I
  Vật liệu thân tàu
  :  Steel + Alnuminium
  Số lượng
  :  03
  Giá:   0 VND
 • HQ-85: Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  28,8 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6,75 m
  Chiều cao mạn
  :  3,36 m
  Hệ lực đẩy
  :  Diesel+chân vịt
  Tốc độ lớn nhất
  :  26 knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  9000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  5000 lít
  Thuyền viên
  :  8 người
  Hành khách
  :  7 người
  Cấp hoạt động
  :  VRH II
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  05
  Giá:   0 VND
 • HQ-75 : Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  29.5 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.4 m
  Chiều cao mạn
  :  3.2 m
  Hệ lực đẩy
  :  Diesel+chân vịt
  Tốc độ lớn nhất
  :  30 knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  10000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  4600 lít
  Thuyền viên
  :  15 Người
  Cấp hoạt động
  :  *VRH II
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  03 Chiếc
  Giá:   0 VND