• HQ-75 : Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  29.5 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.4 m
  Chiều cao mạn
  :  3.2 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  30 Hải lý/ giờ
  Nhiên liệu dự trữ
  :  10000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  4600 lít
  Thuyền viên
  :  15 Người
  Cấp hoạt động
  :  *VRH II
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  03 Chiếc
  Giá:   0 VND
 • HQ-120 : Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  34.37 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.8 m
  Chiều cao mạn
  :  3.9 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Diesel + Chân vịt
  Tốc độ lớn nhất
  :  30 Hải lý/ giờ
  Nhiên liệu dự trữ
  :  25 m3
  Nước ngọt dự trữ
  :  5.5 m3
  Thuyền viên
  :  16 Người
  Cấp hoạt động
  :  *VRH II
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  06
  Giá:   0 VND
 • ST - 1700 : Tàu hoa tiêu cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  16.90 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  4.66 m
  Chiều cao mạn
  :  2.35 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  19 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  2000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  220 lít
  Thuyền viên
  :  4 Người
  Hành khách
  :  6 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  02 Chiếc
  Giá:   0 VND