• ST - 124 : Xuồng tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  14.20 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  4.26 m
  Chiều cao mạn
  :  2.4 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  22 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  1000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  300 lít
  Thuyền viên
  :  6 Người
  Hành khách
  :  6 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  FRP (Composite)
  Số lượng
  :  02 Chiếc
  Giá:   0 VND