• ST - 1450 : Tàu hoa tiêu cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  14.9 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  4.5 m
  Chiều cao mạn
  :  2.1 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  18 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  1800 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  350 lít
  Thuyền viên
  :  4 Người
  Hành khách
  :  10 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  02 Chiếc
  Giá:   0 VND
 • ST - 166-03 : Tàu hoa tieu cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  16.8 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  4.7 m
  Chiều cao mạn
  :  2.35 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  19 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  1800 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  600 lít
  Thuyền viên
  :  4 Người
  Hành khách
  :  10 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  01 Chiếc
  Giá:   0 VND
 • ST - 178 : Tàu hoa tiêu cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  19.2 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  5.2 m
  Chiều cao mạn
  :  2.4 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  19 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  3000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  2500 lít
  Thuyền viên
  :  6 Người
  Hành khách
  :  6 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  02 Chiếc
  Giá:   0 VND