• ST - 1700 : Tàu hoa tiêu cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  16.90 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  4.66 m
  Chiều cao mạn
  :  2.35 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  19 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  2000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  220 lít
  Thuyền viên
  :  4 Người
  Hành khách
  :  6 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  02 Chiếc
  Giá:   0 VND