• ST - 210 : Tàu khách cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  34.30 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.90 m
  Chiều cao mạn
  :  2.70 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  30 knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  5000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  2000 Lít
  Thuyền viên
  :  10 Người
  Hành khách
  :  180 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC II
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  01 Chiếc
  Giá:   0 VND