• ST - 182 : Tàu khách cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  27.5 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  4.2 m
  Chiều cao mạn
  :  2.6 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  20 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  4000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  2000 Lít
  Thuyền viên
  :  6 Người
  Hành khách
  :  60 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  02
  Giá:   0 VND