• ST - 2300 : Tàu đổ bộ vỏ thép
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  27.5 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.80 m
  Chiều cao mạn
  :  2.8 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  12 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  6000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  6000 lít
  Thuyền viên
  :  8 Người
  Hành khách
  :  1 đại đội bộ binh+vũ khí
  Cấp hoạt động
  :  * VRH III
  Vật liệu thân tàu
  :  Thép cường độ cao
  Số lượng
  :  03
  Giá:   0 VND
 • ST - 1520 : Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  15.20 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  4.4 m
  Chiều cao mạn
  :  2.1 m
  Hệ lực đẩy
  :  2x WaterJet
  Tốc độ lớn nhất
  :  25 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  1500 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  200 Lít
  Thuyền viên
  :  4 Người
  Hành khách
  :  15 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  FRP (Composite)
  Số lượng
  :  01 Chiếc
  Giá:   0 VND
 • ST - 300 : Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  50.0 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  9.10 m
  Chiều cao mạn
  :  4.40 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  25 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  55 m3
  Nước ngọt dự trữ
  :  25 m3
  Thuyền viên
  :  15 Người
  Hành khách
  :  28 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC I
  Vật liệu thân tàu
  :  Thép cường độ cao
  Số lượng
  :  01
  Giá:   0 VND