• ST - 172 : Tàu khách hai thân
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  21.5 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.2 m
  Chiều cao mạn
  :  2.2 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  16 Km/h
  Nhiên liệu dự trữ
  :  2000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  1000 Lít
  Thuyền viên
  :  6 Người
  Hành khách
  :  96 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH SI
  Vật liệu thân tàu
  :  Thép cấp A
  Số lượng
  :  01 Chiếc
  Giá:   0 VND