• ST-202F1: Tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
  Giá:   0 VND
 • FB-175 : Tàu cứu hỏa cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  21.40 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  5.80 m
  Chiều cao mạn
  :  2.4 m
  Máy chính
  :  2 Diesel
  Hệ lực đẩy
  :  Hệ trục + chân vịt
  Tốc độ lớn nhất
  :  20 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  3500 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  1500 lít
  Thuyên viên
  :  6 người
  Hành khách
  :  8 người
  Bơm cứu hỏa
  :  Q=2 x 360m3/h; H=10 At
  Súng cứu hỏa
  :  SEAPLUS
  Cấp hoạt động
  :  Cấp III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  01
  Giá:   0 VND
 • ST - 115 : Tàu cứu hỏa cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  21.40 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  5.80 m
  Chiều cao mạn
  :  2.4 m
  Máy chính
  :  2 Diesel
  Hệ lực đẩy
  :  Hệ trục + chân vịt
  Tốc độ lớn nhất
  :  22 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  4000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  1500 lít
  Thuyên viên
  :  6 người
  Hành khách
  :  8 người
  Bơm cứu hỏa
  :  Q=5000 m3/h; H=10 At
  Súng cứu hỏa
  :  Hãng One-Seven
  Cấp hoạt động
  :  Cấp III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  01
  Giá:   0 VND
       SƠ ĐỒ HỆ CỨU HỎA