FB-175 : Tàu cứu hỏa cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  21.40 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  5.80 m
Chiều cao mạn
:  2.4 m
Máy chính
:  2 Diesel
Hệ lực đẩy
:  Hệ trục + chân vịt
Tốc độ lớn nhất
:  20 Knot
Nhiên liệu dự trữ
:  3500 lít
Nước ngọt dự trữ
:  1500 lít
Thuyên viên
:  6 người
Hành khách
:  8 người
Bơm cứu hỏa
:  Q=2 x 360m3/h; H=10 At
Súng cứu hỏa
:  SEAPLUS
Cấp hoạt động
:  Cấp III
Vật liệu thân tàu
:  Hợp kim nhôm
Số lượng
:  01