• ST - 168 : Tàu cứu nạn cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  19.0m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  5.50 m
  Chiều cao mạn
  :  2.6 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  25 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  6000 Lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  1500 Lít
  Thuyền viên
  :  6 Người
  Hành khách
  :  8 Nhân viên cứu nạn
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC I
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  01
  Giá:   0 VND