• ST - 300 : Tàu tuần tra cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  50.0 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  9.10 m
  Chiều cao mạn
  :  4.40 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  25 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  55 m3
  Nước ngọt dự trữ
  :  25 m3
  Thuyền viên
  :  15 Người
  Hành khách
  :  28 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC I
  Vật liệu thân tàu
  :  Thép cường độ cao
  Số lượng
  :  01
  Giá:   0 VND