• ST - 195 : Tàu khách cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  32.70 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.60 m
  Chiều cao mạn
  :  2.7 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  23 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  4200 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  2800 lít
  Thuyền viên
  :  6 người
  Hành khách
  :  130 người
  Cấp hoạt động
  :  Cấp III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  01
  Giá:   0 VND