• ST - 1200 : Xuồng đổ bộ cao tốc mở mũi
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  12.8 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  3.1 m
  Chiều cao mạn
  :  1.4 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt đuôi chữ Z
  Tốc độ lớn nhất
  :  25 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  500 Lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  100 Lít
  Thuyền viên
  :  3 Người
  Hành khách
  :  30 Người + 1 ôto con
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  10 Chiếc
  Giá:   0 VND