• ST - 750CN : Xuồng cứu nạn cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  9.43 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  2.60 m
  Chiều cao mạn
  :  1.4 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt đuôi chữ Z
  Tốc độ lớn nhất
  :  25 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  220 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  Not
  Thuyền viên
  :  2 Person
  Hành khách
  :  10 Person
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Aluminium Alloy
  Số lượng
  :  150
  Giá:   0 VND
     ♦ Xuồng ST-750CN có trọng lượng nhẹ nên dễ dàng chuyên chở trên đường bộ, đường thuỷ. Xuồng được sử dụng làm xuồng cứu nạn cao tốc, hoạt động ...