• ST - 2300 : Tàu đổ bộ vỏ thép
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  27.5 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  6.80 m
  Chiều cao mạn
  :  2.8 m
  Hệ lực đẩy
  :  2 Chân vịt bước cố định
  Tốc độ lớn nhất
  :  12 Knots
  Nhiên liệu dự trữ
  :  6000 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  6000 lít
  Thuyền viên
  :  8 Người
  Hành khách
  :  1 đại đội bộ binh+vũ khí
  Cấp hoạt động
  :  * VRH III
  Vật liệu thân tàu
  :  Thép cường độ cao
  Số lượng
  :  03
  Giá:   0 VND