• ST - 900 : Xuồng cao tốc
  Chiều dài lớn nhất L.O.A
  :  10.5 m
  Chiều rộng lớn nhất B.O.A
  :  3.35 m
  Chiều cao mạn
  :  1.56 m
  Hệ lực đẩy
  :  1 Chân vịt đuôi chữ Z
  Tốc độ lớn nhất
  :  25 Knot
  Nhiên liệu dự trữ
  :  250 lít
  Nước ngọt dự trữ
  :  130 Lít
  Thuyền viên
  :  2 Người
  Hành khách
  :  10 Người
  Cấp hoạt động
  :  * VRH HSC III
  Vật liệu thân tàu
  :  Hợp kim nhôm
  Số lượng
  :  02 Chiếc
  Giá:   0 VND