ST - 182 : Tàu khách cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  27.5 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  4.2 m
Chiều cao mạn
:  2.6 m
Hệ lực đẩy
:  2 Chân vịt bước cố định
Tốc độ lớn nhất
:  20 Knots
Nhiên liệu dự trữ
:  4000 lít
Nước ngọt dự trữ
:  2000 Lít
Thuyền viên
:  6 Người
Hành khách
:  60 Người
Cấp hoạt động
:  * VRH HSC III
Vật liệu thân tàu
:  Hợp kim nhôm
Số lượng
:  02