ST - 138 : Tàu khách cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  30.6 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  6.8 m
Chiều cao mạn
:  3.0 m
Hệ lực đẩy
:  2 Chân vịt bước cố định
Tốc độ lớn nhất
:  23 Knots
Nhiên liệu dự trữ
:  7300 Lít
Nước ngọt dự trữ
:  2000 Lít
Thuyền viên
:  10 Người
Hành khách
:  90 Người
Cấp hoạt động
:  * VRH HSC II
Vật liệu thân tàu
:  Hợp kim nhôm
Số lượng
:  01