ST - 240 : Xuồng tuần tra cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  10.5 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  2.83 m
Chiều cao mạn
:  1.3 m
Hệ lực đẩy
:  1 Chân vịt đuôi chữ Z
Tốc độ lớn nhất
:  25 Knot
Nhiên liệu dự trữ
:  200 lít
Nước ngọt dự trữ
:  Không
Thuyền viên
:  2 Người
Hành khách
:  8 Người
Cấp hoạt động
:  * VRH HSC IV (~SI)
Vật liệu thân tàu
:  Hợp kim nhôm
Số lượng
:  01