ST - 880 : Xuồng cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  8.77 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  2.90 m
Chiều cao mạn
:  1.53 m
Hệ lực đẩy
:  1 Chân vịt đuôi chữ Z
Tốc độ lớn nhất
:  25 Knot
Nhiên liệu dự trữ
:  250 Lít
Nước ngọt dự trữ
:  130 Lít
Thuyền viên
:  2 Người
Hành khách
:  10 Người
Cấp hoạt động
:  * VRH HSC III
Vật liệu thân tàu
:  Hợp kim nhôm
Số lượng
:  04 Chiếc