HQ-85: Tàu tuần tra cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  28,8 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  6,75 m
Chiều cao mạn
:  3,36 m
Hệ lực đẩy
:  Diesel+chân vịt
Tốc độ lớn nhất
:  26 knots
Nhiên liệu dự trữ
:  9000 lít
Nước ngọt dự trữ
:  5000 lít
Thuyền viên
:  8 người
Hành khách
:  7 người
Cấp hoạt động
:  VRH II
Vật liệu thân tàu
:  Hợp kim nhôm
Số lượng
:  05