HQ-200: Tàu tuần tra cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  45.90 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  8.60 m
Chiều cao mạn
:  4.30 m
Hệ lực đẩy
:  Chân vịt
Tốc độ lớn nhất
:  34 Knots
Nhiên liệu dự trữ
:  39 m3
Nước ngọt dự trữ
:  10 m3
Thuyền viên
:  10 người
Hành khách
:  10 người
Cấp hoạt động
:  HSC I
Vật liệu thân tàu
:  Steel + Alnuminium
Số lượng
:  03