Tàu tuần tra cao tốc
Chiều dài lớn nhất L.O.A
:  26.0 m
Chiều rộng lớn nhất B.O.A
:  6.25 m
Chiều cao mạn
:  3.22 m
Hệ lực đẩy
:  Chân vịt
Tốc độ lớn nhất
:  26 knots
Nhiên liệu dự trữ
:  8000 lít
Nước ngọt dự trữ
:  3500 lít
Thuyền viên
:  8 người
Hành khách
:  8 người
Cấp hoạt động
:  HSC II
Vật liệu thân tàu
:  Hợp kim nhôm
Số lượng
:  02